HYR EN KOCK

Danne Edman Söderlund
Danne Edman Söderlund

Behöver du hjälp med att tillreda de råvaror du vill till Din fest eller har Du helt enkelt inte tid?

Vi har lösningen genom att hyra en kock för just det tillfället.

Storleken på arrangemanget och vad som ska ingå i arbetet diskuteras för att du blir nöjd med beställningen.